Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego (FINCH)

O projekcie

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu pn. „Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation” – FINCH w ramach Programu INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Głównym celem projektu jest zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę powiązanych polityk i ułatwienie zaangażowania podmiotów prywatnych w zakresie ochrony, przywracania, waloryzacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym oraz zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych, w tym PPP.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie finansowania waloryzacji dziedzictwa kulturowego do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 467 665,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 247 515,25 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego:  119 250,00 EUR

Okres realizacji

czerwiec 2018 – listopad 2022

Partnerzy

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Region Piemont (Włochy) – Lider projektu
Uniwersytet w Turynie (Włochy)
Bank Rozwoju Saxony-Anhalt (Niemcy)
Agencja Rozwoju Regionalnego South-West Oltenia (Rumunia)
Region La Rioja (Hiszpania)
Rada Regionu South Ostrobotnia (Finlandia)
Region Tesalia (Grecja)