Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego (FINCH)

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę powiązanych polityk i ułatwienie zaangażowania podmiotów prywatnych w zakresie ochrony, przywracania, waloryzacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym (PPP) oraz zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych.

 

Rezultaty

Cel został osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie finansowania waloryzacji dziedzictwa kulturowego do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu (w przypadku Województwa Łódzkiego był to program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027).

 

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony.

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany był ze środków programu INTERREG EUROPE
Wartość projektu wynosi: 1 467 665,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 247 515,25 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 119 250,00 euro

 

Partnerzy

1. Region Piemont, Włochy – Lider projektu
2. Uniwersytet w Turynie, Włochy
3. Bank Rozwoju Saxony-Anhalt, Niemcy
4. Agencja Rozwoju Regionalnego South-West Oltenia, Rumunia
5. Region La Rioja, Hiszpania
6. Rada Regionu South Ostrobotnia, Finlandia
7. Region Tesalia, Grecja
8. Województwo Łódzkie, Polska

 

Daty realizacji

01.06.2018 – 30.11.2022

 

Wydarzenia projektowe

Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim
Wydarzenie podsumowujące realizację projektu FINCH, 31.05.2022 r.
V Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych, 17.05.2021 r.
VII spotkanie Partnerów projektu FINCH, 18-19 stycznia 2021 r.
IV Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych, 20.02.2020 r.
VI spotkanie Partnerów projektu FINCH, 23-24 października 2019 r.
III Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 24.07.2019 r.
V spotkanie Partnerów projektu FINCH, 12-13 czerwca 2019 r.
IV Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 9-10.04.2019 r.
II Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH, 7.05.2019 r.
III Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 26-27.02.2019 r.
II Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 6-7.11.2018 r.
I Spotkanie Interesariuszy Projektu FINCH, 25.09.2018 r.
Zaproszenie na I Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH, 25.09.2018 r.
Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH
Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 3-4.07.2018 r.